ยิ้ม กระดานเสวนา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ยิ้ม
 

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
การกู้ยืมเงินทาง Facebook, Line, Instagram, Messenger จะฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 11ก.ค. 2018, 02:58 PM
ลงไปซื้อของแล้วจอดรถติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ รถหาย ประกันไม่จ่ายนะจ๊ะ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
อ., 15พ.ค. 2018, 12:42 PM
ดูหมิ่นซึ่งหน้า กับ หมิ่นประมาท ต่างกันอย่างไร ??? รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ศ., 27เม.ย. 2018, 10:57 AM
สามีลักทรัพย์ภริยา หรือ ภริยาลักทรัพย์สามี ไม่ติดคุก !!! จริงหรือ?? รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ศ., 27เม.ย. 2018, 10:55 AM
"ลูกจ้าง" ควรรู้เทคนิคทางกฎหมาย เพื่อไม่ตกหลุมพรางของ "นายจ้าง" รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ศ., 27เม.ย. 2018, 10:54 AM
พี่ขโมยเงินน้อง น้องขโมยรถพี่ ผลทางกฎหมายอาญาจะเป็นอย่างไร รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 25เม.ย. 2018, 03:37 PM
ลูกลักทรัพย์พ่อแม่ หรือพ่อแม่ลักทรัพย์ของลูก มีผลทางกฎหมายอาญาเป็นอย่างไร รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 25เม.ย. 2018, 03:34 PM
ไม่ได้เป็นทนายความ ไม่ควรเขียนฟ้องให้ผู้อื่น รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 11เม.ย. 2018, 02:08 PM
โปรโมชั่นหลักสุตรติวสอบทนายความประเภทฝึกงาน 1 ปี/ภาคปฏิบัติ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 11เม.ย. 2018, 02:06 PM
ผลของการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
อ., 10เม.ย. 2018, 01:44 PM
หลักเกณฑ์ การขอเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 21มี.ค. 2018, 01:35 PM
คอยดูต้นทางให้พรรคพวกส่งยาบ้าให้ลูกค้า ผิดฐานเป็นตัวการหรือแค่ผู้สนับสนุน รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 21มี.ค. 2018, 01:02 PM
หลักเกณฑ์ การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
อา., 28พ.ค. 2017, 01:23 PM
มียาบ้า 15 เม็ด จะพิสูจน์ว่ามีไว้เพื่อเสพ ไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่าย ได้มั้ย !!! รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ส., 27พ.ค. 2017, 03:55 PM
รถจักรยานยนต์ชนกัน ฝ่ายใดผิดหรือผิดด้วยกันทั้งคู่ ??? รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
อ., 7ก.พ. 2017, 12:40 PM
ถาม-ตอบ ข้อข้องใจกฎหมายลิขสิทธิ์ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ศ., 6ม.ค. 2017, 01:52 PM
"เสียง" สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ได้แล้วจ้า!! รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 5ต.ค. 2016, 12:38 PM
การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนต์ ในโรงภาพยนต์ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 5ต.ค. 2016, 12:25 PM
การปล่อยตัวชั่วคราวด้วยการใช้ "อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" ติดตามตัว ((Electronic Monitoring : EM) รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พฤ., 21ม.ค. 2016, 01:17 PM
ป.วิ.อ.มาตรา 176 วรรคหนึ่ง มีการกลับหลักแนวฎีกาเดิม รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 29ก.ค. 2015, 04:03 PM
การอ้างความไม่รู้อายุของเด็กในความผิดเกี่ยวกับเพศ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ส., 30พ.ค. 2015, 01:04 PM
ว่าด้วยเรื่องฟ้องเท็จในคดีแพ่ง รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พฤ., 21พ.ค. 2015, 01:20 PM
มาไถ่ทรัพย์ที่ขายฝากคืนในวันสุดท้ายและหมดเวลาราชการแล้ว จะไถ่ทรัพย์คืนได้หรือไม่? รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พฤ., 30เม.ย. 2015, 01:03 PM
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ "การทารุณกรรมสัตว์" รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 18ก.พ. 2015, 02:38 PM
ด่วน!!! ประมวลกฎหมายอาญา มีการแก้ไขเพิ่มเติม รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
อ., 17ก.พ. 2015, 03:23 PM
กฎหมายว่าด้วย “เงินทดแทน” ที่ “ลูกจ้าง” ควรจะรู้ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
จ., 2ก.พ. 2015, 12:04 PM
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พฤ., 18ธ.ค. 2014, 01:09 PM
ความรู้กฎหมายสำหรับประชาชน เรื่องการกู้ยืมเงิน รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 17ธ.ค. 2014, 02:47 PM
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ความผิดเกี่ยวกับเพศ) รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ส., 13ธ.ค. 2014, 01:46 PM
กรณีจำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงใด รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
จ., 8ธ.ค. 2014, 03:01 PM
การดำเนินคดีต่างผู้ตาย ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 29 (มีการวินิจฉัยกลับหลักเดิม) รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
จ., 8ธ.ค. 2014, 03:00 PM
การริบทรัพย์ เป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พฤ., 21ส.ค. 2014, 01:46 PM
การถูกด่า ต้องยอมให้เขาด่าฝ่ายเดียว อย่าไปด่าตอบ มิเช่นนั้นจะอ้างบันดาลโทสะไม่ได้ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ส., 28มิ.ย. 2014, 03:54 PM
การโอนสิทธิเรียกร้องตาม ป.พ.พ.มาตรา 306 ถือเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือไม่? รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ส., 28มิ.ย. 2014, 03:34 PM
เหตุส่วนตัว, เหตุลักษณะคดี คืออะไร? รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
จ., 5พ.ค. 2014, 01:36 PM
ขับรถมาส่งคนร้ายและรอรับกลับ จะผิดฐานเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุน? รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
จ., 5พ.ค. 2014, 01:21 PM
ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด แต่ผู้ถูกใช้ไม่รู้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด แล้วใครผิด? รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 30เม.ย. 2014, 03:26 PM
การรับช่วงสิทธิ เกิดขึ้นได้ก็ด้วยอำนาจของกฎหมายเท่านั้น รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พฤ., 27มิ.ย. 2013, 12:38 AM
ว่าด้วยเรื่องบันดาลโทสะ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
จ., 24มิ.ย. 2013, 05:04 PM
หนังสือมอบอำนาจ ไม่ใช่คำฟ้อง จึงยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องไม่ได้ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 24เม.ย. 2013, 09:36 PM
การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
พ., 24เม.ย. 2013, 09:05 PM
การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
จ., 24ธ.ค. 2012, 09:55 AM
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สมัยที่ 65 รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
จ., 24ธ.ค. 2012, 09:51 AM
เมื่อผู้กระทำความผิดอาญา มีจิตบกพร่องหรือเป็นโรคจิต รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
อ., 11ธ.ค. 2012, 11:03 AM
คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องฯ การพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องถือข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีอาญา รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
อ., 11ธ.ค. 2012, 10:54 AM
ถ้าเด็กมีประสบการณ์ชีวิตไม่น้อย ไม่ผิดพราก รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ศ., 5ต.ค. 2012, 10:37 AM
สมัครใจทะเลาะวิวาท อ้างป้องกันไม่ได้ รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ศ., 5ต.ค. 2012, 10:35 AM
การอ้างบันดาลโทสะ ต้องเป็นการกระทำต่อผู้ข่มเหงเท่านั้น รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ศ., 5ต.ค. 2012, 10:33 AM
การริบทรัพย์ของกลางหรือไม่ เป็นดุลพินิจศาล รูปภาพของadmin advanced law admin advanced law 0 admin advanced law
ศ., 17ก.พ. 2012, 12:03 PM