รูปภาพของadmin advanced law
กรณีด่าว่าผู้อื่นทางโทรศัพท์ ถือเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ตามป.อาญา หรือไม่
โดย admin advanced law - อาทิตย์, 14 มิถุนายน 2015, 11:25AM
 
คำตอบ - การตีความกฎหมายอาญา ต้องตีความโดยเคร่งครัด เมื่อดูหมิ่นทางโทรศัพท์มิใช่เป็น "ซึ่งหน้า" ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่า ไม่มีความผิด (ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า มีความผิด)
- จำเลยโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายด่าว่าและทวงเอกสารจากผู้เสียหาย ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอยู่ที่ห่างไกลกันคนละอำเภอกับจำเลย แต่องค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ถ้าเป็นการกล่าวด้วยวาจา ผู้กระทำต้องกล่าวซึ่งหน้าผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า - ฎ.3711/2557 216