รูปภาพของadmin advanced law
ทำร้ายผู้ตายจนหมดสติ เข้าใจว่าตาย จึงเอาไปทิ้งอ่างเก็บน้ำ ผิดเจตนาฆ่าหรือไม่
โดย admin advanced law - จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015, 03:30PM
 
จำเลยพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายโดยใช้กำลังประทุษร้าย ผู้ตายหมดสติ จำเลยเข้าใจว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วจึงนำผู้ตายไปทิ้งอ่างเก็บน้ำ เช่นนี้จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนาหรือไม่?
-
ตอบ จำเลยไม่มีความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยเจตนา แต่จำเลยมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย เนื่องจากการไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด เท่ากับขาดเจตนาในการกระทำความผิดฐานนั้น แต่อย่างไรก็ตามหากการไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดนั้นเกิดจากความประมาท และเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้รับโทษเพราะกระทำโดยประมาท ผู้กระทำก็ต้องรับโทษฐานประมาท
-
ฎีกาที่ 5729/2556 จำเลยที่ 1 พยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้ดายโดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้ตายจนหมดสติแล้วนำไปทิ้งที่อ่างเก็บน้ำ โดยเข้าใจว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้ว จึงถือว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาฆ่าผู้ตายหาได้ไม่ เพราะจำเลยที่ 1 มิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดอันจะถือว่าจำเลยที่ 1 ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลไม่ได้ตาม
ป.อ.มาตรา 59 วรรคสาม การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นความผิดฐานเจตนาฆ่าผู้ตายตาม ป.อ.มาตรา 288 แต่เป็นการกระทำผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ตาม ป.อ.มาตรา 291