รูปภาพของadmin advanced law
เงื้อมือจะตบหน้าพร้อมพูดว่า "เดี๋ยวตบแม่งเลย" แล้วแย่งเอาโทรศัพท์มือถือไป ผิดฐานใด
โดย admin advanced law - พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014, 02:02PM
 

คำถาม จำเลยทำท่าเงื้อมือจะตบหน้าผู้เสียหายพร้อมกับพูดว่า อีสัตว์อย่ามายุ่ง เดี๋ยวตบแม่งเลย แล้วแย่งเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายไป เป็นความผิดฐานใด ระหว่างลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ หรือ ชิงทรัพย์

คำตอบ ผิดชิงทรัพย์ เพราะพฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการขู่เข็ญว่าทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น อันเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6070/2555

ณ. เดินเข้าไปหาผู้เสียหายกับจำเลยที่ 1 ซึ่งกำลังยืนคุยกันอยู่ ทำท่าเงื้อมือจะตบหน้าผู้เสียหายพร้อมกับพูดว่า "อีสัตว์อย่ามายุ่ง เดี๋ยวตบแม่งเลย" แล้วหันไปใช้ไขควงจี้ที่หน้าอกจำเลยที่ 1 ก่อนที่จะแย่งเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายไปตามที่นัดแนะกันไว้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการขู่เข็ญว่าทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น อันเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา339 (1), (2) ดังนั้น แม้จำเลยที่ 1 ผู้รับหน้าที่ชวนผู้เสียหายออกมานอกปั๊มน้ำมันและทำทีเป็นขอตรวจดูโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายจะไม่ได้แสดงอาการขู่เข็ญผู้เสียหายก็ตาม จำเลยที่ 1 ผู้เป็นตัวการร่วมกระทำผิดก็ต้องมีความผิดฐานชิงทรัพย์ด้วยและเมื่อการชิงทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดแห่งมาตรา 335 การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงต้องเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 339 วรรคสอง และต้องรับโทษหนักขึ้นตามตรา 340 ตรีเพราะ ณ. ตัวการร่วมได้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือเพื่อการพาทรัพย์นั้นไปด้วย