รูปภาพของadmin advanced law
ยึดทรัพย์ลูกหนี้ไปเพื่อให้ลูกหนี้ตามไปชำระหนี้และรับทรัพย์คืน จะผิดลักทรัพย์หรือไม่
โดย admin advanced law - พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014, 01:59PM
 

คำถาม จำเลยเป็นเจ้าหนี้ เอาทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกหนี้ไปใส่ท้ายกระบะรถยนต์ แล้วบอก ร. บุตรผู้เสียหายว่าหากอยากได้ทรัพย์ของผู้เสียหายคืนให้ผู้เสียหายนำเงินที่กู้ยืมไปชำระ เช่นนี้จำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่

คำตอบ ผิดฐานลักทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11225/2555

ก่อนจำเลยทั้งสามเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไป จำเลยทั้งสามได้ไปพบ ว. ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ช่วยพูดให้ผู้เสียหายชำระหนี้จำเลยที่ 1 เมื่อตกลงกันไม่ได้ จำเลยทั้งสามจึงเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปใส่ท้ายกระบะรถยนต์ จำเลยทั้งสามบอก ร. บุตรผู้เสียหายว่าหากอยากจะได้ทรัพย์ของผู้เสียหายคืนให้ผู้เสียหายนำเงินที่กู้ยืมไปชำระ และจำเลยทั้งสามนำทรัพย์ของผู้เสียหายไปคืนพนักงานสอบสวนเมื่อพนักงานสอบสวนบอกให้จำเลยทั้งสามนำทรัพย์ของกลางมาคืน ประกอบกับหนังสือสัญญากู้เงินตามกฎหมายใหม่ระบุว่าผู้เสียหายจะชำระหนี้ให้จำเลยที่ 1 เดือนละ 2,000 บาท หากไม่ชำระยินยอมให้ยึดทรัพย์สินของผู้เสียหายโดยไม่มีข้อยกเว้น เชื่อว่าจำเลยทั้งสามเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปเพื่อให้ผู้เสียหายไปติดต่อชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างชำระจำเลยที่ 1 แต่การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการบังคับให้ผู้เสียหายชำระหนี้โดยพลการ ซึ่งไม่มีอำนาจจะกระทำได้ตามกฎหมาย ถือเป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริต จึงเป็นความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) (7) (8) วรรคสอง ประกอบมาตรา 336 ทวิ และมาตรา 83