รูปภาพของadmin advanced law
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรติดต่อขอซื้อยาเสพติด ศาลริบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หรือไม่
โดย admin advanced law - พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014, 01:47PM
 
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรติดต่อขอซื้อยาเสพติด ศาลริบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หรือไม่

คำตอบ ริบได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5698/2555 ช. โทรศัพท์ติดต่อขอซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยโดยนัดส่งมอบบริเวณที่เกิดเหตุ ต่อมาจำเลยนำเมทแอมเฟตามีนของกลางมายังบริเวณที่เกิดเหตุและเจ้าพนักงานตำรวจยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางได้ที่ตัวจำเลย โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางจึงเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นซึ่งจำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยตรงอันพึงต้องริบตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 102