รูปภาพของadmin advanced law
การสมัครสมาชิกใหม่
โดย admin advanced law - ศุกร์, 12 มกราคม 2024, 04:42PM
 
สนใจสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการฐานข้อมูลกฎหมาย/ติวสอบกฎหมาย

บริการงานด้านวิชาการ/ ติวสอบกฎหมาย

@ ติวสอบนิติศาสตรบัณฑิต + ใบอนุญาตทนายความ + เป็นเจ้าของบริษัทกฎหมายในหลักสูตรเดียว (ติดต่อ อาจารย์ ดร. พิชัย โชติชัยพร)
@ ติวสอบใบอนุญาตว่าความ/ ติวทนายออนไลน์
@ ติวสอบเนติบัณฑิตไทย
@ ติวสอบนิติศาสตรบัณฑิต ทุกสถาบัน
@ ติวกฎหมายเฉพาะ รายวิชา
@ ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย/ซอฟต์แวร์กฎหมายและคำพิพากษาฎีกา
-
ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.พิชัย โชติชัยพร
-
email: altlimited@yahoo.com