รูปภาพของadmin advanced law
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย admin advanced law - พฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2019, 08:06AM
 


รายละเอียดของกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ รวมถึงการอธิบายสรุปเรียงมาตรา
ให้ไปเข้าใช้งานได้ที่ "ห้องเรียนกฎหมายอาญา" และเลือกดาวน์โหลดข้อมูลได้
จากห้องดังกล่าว

ลิงค์ด้านล่างคือ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
อันเป็นกฎหมายอาญา ฉบับล่าสุด

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0127.PDF