รูปภาพของadmin advanced law
คำแนะนำการศึกษากฎหมาย
โดย admin advanced law - พฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2019, 08:01AM
 

คำแนะนำการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนนดี
โดย ผู้เขียน อาจารย์สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ผู้บรรยายวิชากฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

http://www.law.cmu.ac.th/law2011/journal/e1518424103.pdf