รูปภาพของadmin advanced law
คำแนะนำการใช้งานระบบ Law E-Learning
โดย admin advanced law - พุธ, 10 กรกฎาคม 2019, 03:42PM
 

ยิ้ม คำแนะนำการใช้งานระบบ Law E-Learning ยิ้ม

1.ผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษาม.รามคำแหง, ม.อุบลราชธานี,
ม.บุรีรัมย์, ม.วลัยลักษณ์, ม.ราชมงคลธัญบุรี สามารถขอ
รหัสเข้าใช้งานจากสำนักหอสมุดฯ หรือสำนักวิทยบริการฯ
เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกและระบบสอบถามให้จดจำหรือไม่
สามารถคลิกให้ระบบจดจำเข้าใช้งานในครั้งต่อไปได้ โดย
ไม่ต้องกรอกรหัสผ่านอีก

2.นักศึกษาสามารถสอบถามปัญหาการใช้งานระบบปัญหา
การเรียนกฎหมาย เช่น ปัญหาการสอบใบอนุญาตเป็น
ทนายความทางไลน์ตามเบอร์โทรด้านล่าง

3.ระบบ Law E-Learning ประกอบด้วยเนื้อหาสรุป
อธิบายกฎหมายเรียงมาตราและจะมีการปรับปรุงห้อง
อ่านหนังสือกฎหมาย เป็นไฟล์เสียงตัวบทและคำอธิบาย
กฎหมายโดยนักศึกษาสามารถฟังเสียงได้โดยไม่ต้อง
อ่านเองเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการเรียนรู้เพิ่มเติม
โดยจะทยอยทำเพิ่มเติมให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4.คู่มือการใช้ระบบโดยละเอียด ให้คลิกที่ "คู่มือการใช้
งานระบบ" เมนูหน้าแรกของเพจหลัก
-
สอบถามปัญหาการใช้งานและการเรียนกฎหมายได้ทางไลน์
0862310999
-