รูปภาพของadmin advanced law
คำแนะนำการใช้งานระบบ
โดย admin advanced law - พุธ, 10 กรกฎาคม 2019, 02:36PM
 
คำแนะนำการใช้งานระบบ Law E-Learning
-
1.ผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์
สามารถขอรหัสเข้าใช้งานจากสำนักหอสมุดฯ หรือสำนักวิทยบริการ
เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกและระบบสอบถามให้จดจำหรือไม่ สามารถคลิก
ให้ระบบจดจำเข้าใช้งานในครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่านอีก
-
2.นักศึกษาสามารถสอบถามปัญหาการใช้งานระบบ ปัญหาการเรียนกฎหมาย
ปัญหาการสอบใบอนุญาตทนายความได้ โดยไปที่ห้อง "กระดานสนทนากฎหมาย"
ตามลิงค์ด้านล่าง
-
3.ระบบ Law E-Learning ประกอบด้วยเนื้อหาสรุปอธิบายกฎหมายเรียงมาตรา และ
จะมีการปรับปรุงห้องอ่านหนังสือกฎหมาย เป็นไฟล์เสียงตัวบท และคำอธิบายกฎหมาย
โดยนักศึกษาสามารถฟังเสียงได้โดยไม่ต้องอ่านเอง เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบการเรียนรู้
เพิ่มเติม โดยจะทยอยทำเพิ่มเติมให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
-
4.คู่มือการใช้ระบบโดยละเอียด ให้คลิกที่ "คู่มือการใช้งานระบบ" เมนูซ้ายมือของเพจหลัก