รูปภาพของadmin advanced law
คำแนะนำการใช้งานระบบ
โดย admin advanced law - ศุกร์, 12 มกราคม 2024, 04:29PM
 
คำแนะนำการใช้งานระบบ Law E-Learning
-
1.ผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสมาชิก
สามารถขอรหัสเข้าใช้งานจากสำนักหอสมุดฯ หรือสำนักวิทยบริการ

2.สอบถามปัญหาการใช้งานระบบ การเรียนกฎหมาย
การสอบใบอนุญาตทนายความได้ โดยไปที่ห้อง "กระดานสนทนากฎหมาย" หรือส่งอีเมลสอบถามมาที่ lawyer_ram@hotmail.com
-
3.คู่มือการใช้งานระบบให้คลิกที่ "คู่มือการใช้งานระบบ" เมนูซ้ายมือของเพจหลัก