รูปภาพของadmin advanced law
รถจักรยานยนต์ชนกัน ฝ่ายใดผิดหรือผิดด้วยกันทั้งคู่ ?
โดย admin advanced law - ศุกร์, 14 ธันวาคม 2018, 01:14PM
 
-การที่ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องเดินรถของตน แม้จะไม่ได้ขับชิดขอบทางด้านซ้ายก็ตาม เมื่อถูกรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งซึ่งขับล้ำเข้าไปในช่องเดินรถที่แล่นสวนทางมาเป็นเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนกัน ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด หรือจะผิดด้วยกันทั้งคู่ ???

ตอบ ฝ่ายที่ขับล้ำเข้าไปในช่องเดินรถที่แล่นสวนทางมาเป็นฝ่ายผิดเพียงฝ่ายเดียว ผู้ตายไม่มีส่วนประมาทด้วยแต่อย่างใด

ฎีกาที่ 5055/2559 เหตุคดีนี้เกิดจากการที่จำเลยขับรถจักรยานยนต์แล่นแซงรถกระบะที่อยู่ด้านหน้าล้ำเข้าไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่แล่นสวนทางมาในช่องเดินรถของผู้ตาย ซึ่งหากจำเลยไม่ขับรถจักรยานยนต์แล่นล้ำเข้าไปในช่องเดินรถของผู้ตายเหตุครั้งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า ผู้ตายขับรถโดยไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายและขับรถมาด้วยความเร็ว ก็อาจเป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 เท่านั้น ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการกระทำความผิดของจำเลย ประการสำคัญขณะเกิดเหตุผู้ตายขับรถจักรยานยนต์แล่นอยู่ในช่องเดินรถของตน การที่ผู้ตายขับรถโดยไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายและขับรถมาด้วยความเร็วดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายถูกรถจักรยานยนต์ของจำเลยเฉี่ยวชน แต่การที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายถูกรถจักรยานยนต์ของจำเลยเฉี่ยวชน และผู้ตายถึงแก่ความตายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำโดยประมาทของจำเลย ผู้ตายหามีส่วนประมาทด้วยไม่ ผู้ตายจึงเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย โจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งเป็นบิดามารดาของผู้ตายย่อมมีสิทธิเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีนี้